เราชนะเตรียมแจกเพิ่ม 1,200 แบ่งเป็น 6 เดือน

ยังคงเป็นประเด็นที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับการแจกเงินโครงการ เราชนะ ล่าสุดเพจดังได้ออกมาโพสต์ว่า เราชนะเตรียมแจกเพิ่ม 1,200 แบ่งเป็น 6 เดือน ซึ่งเราไม่พลาดนำรานยละเอียดมาฝากกันด้วย ต้องยอมรับเลยว่ามาตรการเพิ่มวงเงินให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มติ ครม. เห็นชอบเพิ่มเงินช่วยเหลือ เพื่อลดภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์การ โ ค วิ ด-19 ซึ่งจะใช้งบประมาณราว 3,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังได้ยึดฐานข้อมูลกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากโครงการเราชนะ   จำนวน 2.5 ล้านคน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินเดือนละ 200 บาท เข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด …

Read More