3 ดวงคว้าโชคใหญ่ ต่อไปนี้จะรวยมาก

ราศีเมถุน (14 มิ.ย.-14 ก.ค.) ถือว่าเป็นอีกราศีที่ดวงพลิกจากร้ายกลายเป็นดี โดยเฉพาะเรื่องเงินที่ดีมาก จะมีรายได้เข้ามาเยอะ แต่ก็เป็นราศีที่มีรายจ่ายมารอตั้งแต่เปิดประตูบ้าน เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเรื่องการเงิน เป็นเรื่องสำคัญมาก ราศีกรกฎ (15 ก.ค.-16 ส.ค.) ช่วงเดือนปังจริงอะไรจริง เงินที่ได้อยู่แล้วก็มีแนวโน้ม ว่าจะได้อย่างไม่มีสะดุด แถมมีโอกาสได้ลาภ ได้เงินพิเศษ ได้เงินแบบฟลุคๆ อีกด้วยในช่วงนี้ ถ้าติดขัดในเรื่องเงินนิดๆ หน่อยๆ ก็มีโอกาส จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น การเงินคล่องตัวมากขึ้น ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดวงดีในเรื่องการเงินอย่างมาก ราศีสิงห์ (17 ส.ค.-16 …

Read More

5 วันเกิดดวงชะตาท่านช่วงท้ายปีดีมาก มีเเววรับเงินยันปีหน้า

วันอ าทิตย์ ชะต าชี วิตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงาน ผู้หญิ งผิวขาวมีบุ คลิกดีจะนำความโ ช คดีมาให้กับคุณ แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โ ช คลาภจากการ เ สี่ ย ง โ ช คหากเจอคนข า ย ล็อตเตอรี่ที่เร่ข า ยใกล้อนามัยหรือสถานพย าบ าล …

Read More

4 ราศีคนทักเยอะ ช่วงนี้มีเกณฑ์รวยสูงในรอบหลายปี

ร า ศีกรกฎ ผู้ที่เกิ ดในรา ศีนี้นั้น ด วงของคนที่ผ่านมาจะต้องเจอกับทุ กข์เจอกับภั ยพิบั ติทางด้านการเงิ นเป็นจำนวนมาก มีแต่ห นี้สิน ร ายรับก็มีแต่ร ายจ่ายมากกว่า แต่ไม่ต้องห่ วงไปขึ้นชื่อว่ารา ศีแห่งความโช คดีแล้วนั้น ด วงของคุณในช่ วงนี้มีเกณฑ์ที่จะหมดปั ญหาจากทุ กขลาภ นั่นหมายความว่าจะหมดเค ราะห์ห มดโศก โดยการต้องไปทำบุญตั้งจิตอ …

Read More

หมอดังทัก 4 วันเกิดดวงเสือนอนกิน เตรียมสบายมีเงินล้าน

วันอังคาร ภาพชีวิตในคนวันอังคาร เป็นคนค่อนข้าง เอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ชอบเห็นอะไรที่ไม่เป็นระเบียบ เป็นคนที่ตรงไปตรงมา กล้าคิดกล้าทำ ฉลาดที่จะเลือกที่จะทำ รักในความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ชอบพึ่งพาคนอื่น ไม่ชอบใช้อำนาจบาตรใหญ่ ไม่ชอบให้คนอื่นมาออกคำสั่ง ลักษณะนิ สั ยเช่นนี้ หากเกิ ดขึ้นกับตัวคนที่เกิ ดในวันอังคาร เรียกได้ว่าจังหวะชีวิตช่วงนี้ เป็นช่วงมหาเฮง เตรียมตัวจะร ว ย ช่วงนี้ มีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์หนัก เงินทองจะไหลมาเ ท มา จะได้รับความสุข ความเจริญงอกงามในชีวิต …

Read More

3 ราศีดวงฟ้าเปิดทางให้รวย

ร าศีกุมภ์ (13 ก.พ. – 13 มี.ค.). สำหรับร าศีกุมภ์แล้วอาจจะต้องได้ ตั ดสินใจในเ รื่ อ งที่เกี่ยวกับการเงิ นค่อนข้างเยอะสักนิดในปี 64 นี้ งต้องชั่งใจกันให้ดีว่าจะออกมาในรูปแบบไหน แต่ก็ไม่ต้องกลัวไปนะคะว่าจะ ตั ดสินใจผิดแล้วทำให้เกิ ดหนี้ เ กิดสิน ล้มละลาย หรืออะไรก็ตามแต่ เพ าะต่อให้ ตั ดสินใจไปยังไง …

Read More

4 วันเกิดดวงรอรับโชคใหญ่

โชคล าภใหญ่เกิ ดวันพุธ คนวันนี้จะเป็ นค นที่ มีมนุษ ย์สั มพั นธ์ดีสุด เจรจาต่อรองเก่งว าทศี ลป์เป็นเลิศจนผู้คนต้องยอมรับ เหมาะที่จะทำ เกี่ ยวกับการค้าขายทำธุรกิจฉลาดเเต่ความจำไม่ดีเอาเ สี ย เลย ลืมอะไรง่ายดา ยมากค วามรู้เยอะอ่ๅนใจคนเก่งมากเเต่เก็บเ งิ นไม่ค่อยอยู่   เพราะสิ่งเ ร้ ๅมันเยอะเเต่ก็ช่วงนี้ก็เป็น๑วงดีรับทรัพย์ของผู้ที่เกิ ดวันพุธ ถ้าเก็บเ …

Read More

4 วันเกิดบุญเเต่ปางก่อนช่วยให้คุณรวยมาก

วันจันทร์ ช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้ามามากงานเงินที่เคยมีคนรับปากหรือสัญญา ว่าจะให้จะเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดจะได้เงินมาต้องด้วยสิติปัญญาน้ำพักน้ำแรงและโชคดวงของ ตนเองเท่านั้น จะไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าแบบ แต่ก่อนคงไม่ได้แล้วแต่หลัง 16นี้ เป็นต้นไป ชะตาชีวิตจะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานและเงินทองเพศตรงข้ามผิวขาวบุคลิกดีจะนำความโชคดีมาให้กับคุณ วันเสาร์ ระวังว่าคนที่มีผิวคล้ำจะนำเรื่องเข้ามา ทำให้คุณต้องหนักใจชีวิตจะมีคู่แข่งเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อม คอยขัดขวางทำให้ คุณทำอะไรก็ไม่ราบรื่นไม่สำเร็จแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งได้เพิ่มเงินเดือนมีความสำเร็จที่ดี แถมเงินทองก็จะราบรื่นดีมากแถมท่าน ยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชค วันพฤหัสบดี   เป็นช่วงที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง หรือความวุ่นวายอย่าง ถึงที่สุดอาจโดนรังแก โดนกลั่นแกล้งจากคนที่อยู่รอบข้างฉะนั้นอย่ า ไว้ใจใครให้มากนักแต่หลังจากนี้เป็นต้นไป มีเกณฑ์ได้ของมีค่าจาก เพศตรงข้ามที่อ่อนวัยกว่าและการยอมรับจากคนที่เคยดูถูกคุณตั้งแต่ยังเล็ก แถมท่าน ยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชค วันอังคาร …

Read More

4 ราศีมีเกณฑ์รวยจนคนอื่นอิจฉา

ร าศีมังกร 15 มกร าคม-12 กุมภ าพันธ์ ดว งการเงิ นชาวร าศีมังกร เรื่ องการเ งินปีนี้จะมีร ายได้ให ม่ เพิ่มเติมเข้ ามาจากหลา ยแหล่ง แถมยังมี๑วงโ ชคล าภที่โด ดเด่น มีโอกาสได้เ งินได้โช คจากเ รื่ อ งของอสั งหาริมทรั …

Read More

5 วันเกิดต่อไปนี้รวยเเน่นอน

เกิ ดวันพุธ ด ว ง เหมือน จะ ดีนะ และดีย า วมาตลอ ด แต่ว่าก็ยังมีช่วงที่ชีวิ ตเล่นตลกจ น ต้องเจอ กับค วามลำบ า ก ม า ก รา ยจ่ายก็เยอะม า ก หมุนเงิ นตัวเป็นเก ลี …

Read More

3 ราศีโชคเข้าหา ชีวิตพลิกมารวยมาก

ราศีพฤษภ เหนื่อยนะ กว่าจะได้อะไรมาสักอย่างหนิ อย่างเมื่อ 1 ปีก่อนนั้นคุณแสนเหนื่อยแสนทนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องเงินทองการจับจ่ายใช้สอยคุณนั้นเป็นผู้ที่หาอยู่ฝ่ายเดียวเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเหนื่อยมาก แต่ในปีนี้นั้นขอบอกเลยว่าดวงเปลี่ยนวาสนาเปลี่ยนจากคนที่เคยเหนื่อยมากตอนนี้ เริ่มน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดการงานเห็นผล การเงินอู้ฟูมีโอกาส ได้ซื้อบ้านหรือของใหญ่เป็นชิ้นเป็นอัน ราศีมังกร ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาสุขสบายมีเงินมีทองใช้แต่มาเหนื่อยรู้สึกหลายอย่าง ขาดหายไปเงินทองไม่พอใช้ก็ช่วง1ปีก่อนจากนี้คุณเหนื่อยมาก ยอมรับเลยว่าคุณเป็นคนที่อดทนอย่างที่สุดแต่หลังจากวันนี้ที่คุณได้อ่านจาก นี้ไปทั้งชีวิตจะกลับมาเป็นคุณอีกครั้งจากคนที่เคยมีทุกอย่างมีเงินมีทองใช้มีหนี้สินบ้าง แต่ก็จะหมดในเร็วนี้แหละสุดท้ายนีขอให้หมั่นทำบุญสร้างกุศลผลบุญให้มากยามแก่ชราจะ ได้ใช้ผลบุญนั้น ราศีกันย์ รู้สึกว่าการค้าการทำมาหากินดวงจะไม่ขึ้นเลยนะทำอะไรไปก็จมก็เจ้งไม่เป็นท่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่ แต่อย่าห่วงเลยในปีนี้และปีต่อไปคนที่เกิดราศีสิงห์นั้นถือได้ว่ารับบทเรียนราคาแสนแพงไปมากแล้ว จากนี้ไปหลายต่อหลายอย่างจะดีขึ้นเป็นทวีคุณเลย การทำมาหากินจะเจริญรุ่งเรือง หากมองหาช่องทางทำกิน คุณจะพบแหล่งทำเงินนั้นได้เป็นอย่างดีและคุณก็สามารถเข้ากับมันได้ดี เป็นอย่างยิ่งสุดท้ายแล้วจะเจริญงอกงามมีกินมีใช้ตลอดช่วงชีวิต

Read More