ดวงเด่น 12 ราศีราศีไหนมีโชคด้านไหนมากที่สุด

ลัคนาราศีกันย์ ดวงชะตาให้คุณมากกว่าโทษ ทั้งงานเล็กงานใหญ่ทำได้เสร็จก่อนเวลา แถมมีเวลาเหลือไปช่วยงานคนรอบข้างได้อีกด้วย หลายคนเริ่มมีไอเดียดี หาเ งิ นเข้ากระเป๋าจากหลายทาง เจรจาธุรกิจไม่ผิดหวัง เ พ ศ ตรงข้ามนำความสุขมาให้ สีน้ำเ งิ นช่วยเสริมดวง โชคลาภและการเ งิ นให้ดีขึ้น ลัคนาราศีตุล ดวงชะตาให้ทั้งคุณและโทษ งานที่เคยตกลงกันไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ต้องใช้แผนสองเพื่อแก้ไขสถานการณ์ ทำธุรกิจเกี่ยวกับคว ามเชื่ටจะได้ผลตอบแทนดี มีเกณฑ์ได้ลาภจากคนสูงวัย ความรักต้องใช้ความอดทนให้มากขึ้น สีน้ำเ งิ นช่วยเสริมดวงโชคลาภและการเ …

Read More

4 วันเกิ ด จะได้โ ชคใหญ่ถูกรางวัล

ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่เสี่ย งโช คแล้วจะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ ต้องบอกเลยว่า มีหลายคนที่มีดว งชะตาถูกรางวัลแต่ไม่รู้ตัว ทำให้ไม่ไมีโอกาสไปเสี่ย งโช คแบบคนอื่นเขา วันนี้เรามีคำทำนาย ดีๆมาฝากกัน สำหรับ 4 วันเกิ ด จะได้โ ชคใหญ่ถูกรางวัล วันเสาร์ จะถูกสั่งถูกกดดัน ถูกกีดกันไม่ให้สะดวก ถูกข่มเหง จะมีเรื่องเศร้าเสียอารมณ์ ของจะหาย ความรักจะตีจาก ปรับปรุงจิตใจให้มีชีวิตชีวาให้ได้ในวันนี้จะดีเอง อย่าสำคัญตัวเองผิด ชีวิตจะมีมุมหักเห จะทำให้ชีวิตมีเรื่องขัดข้อง มองเห็นทางได้ ไม่มองเห็นทางเสีย …

Read More

เปิดเช็กเงื่อนไขโครงการใหม่ รับเลย 7,000 บาทใครมีเกณฑ์ได้บ้าง

ผู้อำ​นวยกา​รสำ​นักงา​นเศ​รษฐกิจ​การค​ลั​งใ​น​ฐานะโฆ​ษกกระ​ทรว​งกา​รคลัง เปิดเผ​ยว่า มาตรการยิ่งใ​ช้ยิ่งไ​ด้ จะเป็นส่วนหนึ่งในโค​รงการ​ก​ระ​ตุ้นแ​ละฟื้นฟูเศ​รษฐ​กิจ เพื่อ​กระตุ้​นกา​รบ​ริโภคใ​น​ป​ระเทศ​ผ่านผู้​ที่มีกำลั​งซื้​อ และสนั​บสนุน​ผู้ป​ระก​อ​บการที่อยู่ในระบบภา​ษีมู​ล​ค่าเพิ่ม(Vat) โดย​จะมีการเปิ​ดลง​ทะเ​บีย​นผ่านเว็บไ​ซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หลัง​จากที่ครม.อนุมั​ติโคร​งกา​ร โดยมีกลุ่​มเป้าห​มาย 4 ​ล้านค​น โดย​มีห​ลักการรัฐสนับ​สนุน e-Voucherค่า​สินค้า อาหาร ค่าเครื่​องดื่ม และค่าบ​ริการ (ไม่รว​มลอตเต​อรี เ​ครื่อ​งดื่​มแ อ ล​ก อ ฮอล์ ​ย ๅ สูบ น้ำ​มันและก๊าช​สำหรับยา​นพาหนะ ค่าบ​ริการนำเที่​ยว ค่า​ที่​พัก และ​ค่า​ตั๋วเ​ค​รื่​องบิน)ในอั​ตรา …

Read More

ต่อใบขับขี่ออนไลน์ ทำได้เลยที่บ้าน

ใบขับขี่กำลังหมดอายุ ตอนนี้ทางขนส่งได้ออกมาตการ การต่อใบขับขี่ออนไลน์ ทำที่บ้านได้แล้ว ทำแค่ 1 ชั่วโมงเสร็จ ขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ มีดังนี้ 1.เปิด Browser เข้าไปยังเว็บไซต์ DLT e-Learning จากนั้นเลือก “ลงทะเบียน” (กรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้ว เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด) 2.กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง 3.เลือก “แบบทดสอบก่อนอบรม” 4.ตอบแบบทดสอบตามความเข้าใจ (ระบบอนุญาตให้ตอบผิดได้) 5.ชมวิดีโออบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (ไม่สามารถข้ามได้) 6.ทำแบบทดสอบหลังอบรม (หากตอบผิด ระบบจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้) …

Read More