4วันเกิ ดนี้ จะสบ าย หมดทุก จะรับเงิ นทุกด้าน

เกิ ดวันเสาร์

เหน็ดเหนื่อยกับชีวิตมานานทั้งที่ตัวเองอยู่เฉยแต่คนรอยข้างก็มักเอาเรื่องมาให้

เสมอมักถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั่นเรื่องนี้จนเป็นเหตุให้ต้องเสียเงิ นเสียทอง

เงิ นเก็บที่รอมริบไว้ก็เสียหมดไปกับเรื่องไ ม่เป็นเรืองกับคนใกล้ชิดทั้ง

คนสริทญาติพี่น้อง

เกิ ดวันอังค าร

ดว งชะต าหนึ่งที่มักทำบุญคนไ ม่ขึ้นดีกับเขาขนาดไหนเขาก็ไ ม่ค่อยเห็นค่ าชะต า

ชีวิตมักถูกคนใกล้ชิดนำไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้จนรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใ จ

ทำดีมาตลอดกลับรู้สึกว่าไ ม่มีใครเห็นคนเกิ ดวันนี้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าหรือ

ออนไลน์ต่างจะเหมาะกับท่านมากทำแล้วร ว ยเร็วตั้งตัว

เกิ ดวันพุธ

วันดีมาไ ม่บ่อยคนเกิ ดวันนี้ช่วงชีวิตจะโช คดีหลายครั้งแม้โช คลาภที่ได้จะ

ไ ม่มากมายแต่ก้เหมือนน้ำทิพย์ชะโลมใ จให้มีแรงฮึดสู้ต่อไปดว งชะต า

นี้จะร ว ยเป็นเศรษฐียั้งยืนต้องร ว ยด้วยลำแข้งตัวเองด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองงานที่เกี่ยวข้องกับ

อาหารหรือการขนส่งจะเหมาะกับท่านมากทำแล้ว รว ยเร็วตั้งตัวไวจะทำ

อาชีพเสริมอะไรก็รุ่งหยิบจับอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทองความขยันความเพียรไ ม่เอาเปรียบไ ม่คดโกงจะทำให้ด วงท่าน

 

เกิ ดวันศุกร์

ชีวิตลำบ ากมาเป็น10ปีทำงานมานานก็ไ ม่ค่อยเห็นตัวเงิ นได้มาก็ใช้ไปแทบไ ม่มี

เหลือเก็บพอได้ฤกษ์จะเก็บก็มีกมีเรื่องมีเหตุให้ต้องควักประจำจนแทบไ ม่มีกำลังใ จใน

การเก็บเงิ นจนบ างทีรู้สึกน้อยใ จในโช คชะต าที่เหมือนรู้สึกโดนกลั่นแกล้ง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.