ครม. อนุมัติจ้างเด็กจบใหม่ ให้เงินเดือน 18,000

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะหลังจากที่มีรายงานว่า ครม. อนุมัติจ้างเด็กจบใหม่ ให้เงินเดือน 18,000 หลายคนยังไม่รู้ว่าเกี่ยวกับโครงการนี้ มีรายละเอียดยังไงบ้าง

หลังจากที่ครม. มีมติเห็นชอบข้อเสนอในการจัดสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา วงเงิน 2,200 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

โดยจุดประสงค์คือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเพิ่มโอกาสการจ้างงานและผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยระบบพนักงานราชการ

โดยจะเป็นรับคนที่จบใหม่ เพื่อจัดสรรเข้าสู่หน่วนงานที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาค

โดยโครงการนี้มีเงื่อนไขว่า จะต้องมีระยะเวลาการจ้างงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 และไม่มีการต่อสัญญา  โดยจะได้รับเงินเดือน 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน และสิทธิ์อย่างอื่นยังคงได้เช่นเดียวกับพนักงานราชการปกติ

 

โดยโครงการนี้คาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 และสำนักงาน ก.พ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.