อนุมัติแล้ว เตรียมลงทะเบียน รับเงินรอบใหม่ 7,000

ใครที่อยากได้เงินเยียวยาเพิ่มอีกคงรอคอยว่ารัฐจะอนุมัติเงินเยียวยารอบหใม่เพิ่มอีกหรือไม่ ล่าสุด มีรายงานว่า ตอนนี้เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนยิ่งใช้ยิ่งได้ รับเงินสูงสุด 7,000 แต่โครงการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีกำลังซื้อ เพราะมีเงื่อนไขแตกต่างจากเราชนะและคนละครึ่ง หรือ ม.33 เรารักกันนั่นเอง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการกระตุ้น เศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศผ่านผู้ที่มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยจะมีการเปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หลังจากที่ครม.อนุมัติโครงการ

สำหรับโครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย 4 ล้านคน โดยมีหลักการรัฐสนับสนุน e-Voucher ค่าสินค้า อาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าบริการ สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยยอดใช้จ่ายเพื่อคำนวณ e-Voucher ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันต่อคน แบ่งเป็น 2 ต่อดังนี้

ต่อที่ 1 ใช้จ่าย 1-40,000 บาทแรก จะรับ e-Voucher 10% ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน

ต่อที่ 2 ใช้จ่าย 40,001-60,000 บาท รับ e-Voucher 15% ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

ขณะนี้วิธีการใช้จ่ายผ่านโครงการ จะต้องนำเงินเข้ามาในวอลเล็ต บนแอปเป๋าตัง

โดยจะได้รับ e-Voucher ช่วงก.ค.-ก.ย. จากนั้นจะได้รับ e-Voucher คืนทุกต้นเดือนถัดไปหลังมีการใช้จ่าย หรือช่วง ส.ค.-ธ.ค.64

คุณสมบัติของผู้ที่ตค้องการเข้าร่วมโครงการคือ

สัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/ไม่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3  ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published.