เราชนะเตรียมแจกเพิ่ม 1,200 แบ่งเป็น 6 เดือน

ยังคงเป็นประเด็นที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับการแจกเงินโครงการ เราชนะ ล่าสุดเพจดังได้ออกมาโพสต์ว่า เราชนะเตรียมแจกเพิ่ม 1,200 แบ่งเป็น 6 เดือน ซึ่งเราไม่พลาดนำรานยละเอียดมาฝากกันด้วย

ต้องยอมรับเลยว่ามาตรการเพิ่มวงเงินให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่มติ ครม. เห็นชอบเพิ่มเงินช่วยเหลือ เพื่อลดภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์การ โ ค วิ ด-19 ซึ่งจะใช้งบประมาณราว 3,000 ล้านบาท

โดยกระทรวงการคลังได้ยึดฐานข้อมูลกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากโครงการเราชนะ   จำนวน 2.5 ล้านคน

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินเดือนละ 200 บาท เข้าบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด เป็นเวลา 6 เดือน (เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64) เพื่อให้นำไปใช้จ่ายสิทธิผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐ

รวมถึงบริการคนละครึ่งเฟส 3 เท่ากับว่าในกลุ่มนี้จะได้รับเงินตลอดโครงการ 1,200 บาท

และคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 3,000 ล้านบาท  ใครที่กำลังให้ความสนใจเงินช่วยเหลือจากรัฐ ตอนนี้รอเงินคนละครึ่ง เพราะเราชนะ หลายคนได้รับไป ใช้จนหมดแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.