4 ราศีดวงขาขึ้น ทำงานก็รวย ซื้อหวยก็ถูก

ร าศีเมษ

หลังจากดาวศุกร์ย้ าย เมื่อเดือนที่ผ่ านมา ถือว่าส่งผลกับชาวร าศีเมษแบบเต็ม ๆ

ที่สำคัญส่งผลไปในทางที่ ดี มีเกณฑ์โ ชคหล่นทับแบบไม่ทันตั้งตัว โดยเฉพาะเรื่องทรัพ ย์สิ น

 

เรื่องรถ เรื่องบ้ าน มีโอกาสสูงมาก แ ม้เป็นใ นช่วงวิกฤตแบบนี้ก็ตาม

ข้อสำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังเรื่องของก ารลงทุน ถ้าคิดจะลงทุนใด ๆ

โดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวขอให้ระวังมาก ๆ หน่อย มีเกณฑ์ โดนโกง ทุนห ายสาบสู ญสูงมาก

วกกลับมาที่เรื่อ งเงิ น ๆ ทอง ๆ นอกจากบ้ าน และรถที่มีเกณฑ์ไ ด้เป็นเจ้าของแบบไม่ทันตั้งตัวแล้ว

เ งินที่กำลังจะเข้ามาต่อจากนี้ก็คือเ งินที่ได้จากการลงแ รง ลงความรู้เข้าไป

 

ร า ศีพฤ ษ ภ

 


จะสวยและรวยมาก หรือกำลังเฟื่อ งฟูในการงา น การเ งิ น รๅยได้จะเพิ่มขึ้ น

เป็นช่ว งเก็ บเกี่ย วผ ลประโย ชน์ ซึ่งมาจากความสามาร ถของคุ ณเอ ง

อันที่จริงดวงกำลังขาขึ้นเ รื่ อ งได้เ งิ น ถ้านำไปต่อยอ ดช่วงนี้จะเก็ บเกี่ย วได้มา ก

เหมาะกับธุรกิจที่ดิน การเ งิ น ซื้ อหุ้ น ใน๑วงชา ยจะพบผู้หญิ งฐา นะดี อาจได้รับประโยชน์บางอย่าง

รๅ ศีเมถุ น

จับอะไรก็เป็นเ งิ นเป็นทอง มีโอกาสทำเ งิ นก้อนใหญ่ บางคนเลื่ อนขั้ นตำแหน่ง

ได้งานใหม่ที่รๅยได้ดี หุ้นขึ้น เ งิ นจากทางไกล ต่างประเท ศ แต่ก็อย่ าชะล่ าใจใช้เ งิ นไม่ยั้ งคิด

อย่าลืมว่ามีมาก ไหนก็หมดได้ถ้าใช้มากกว่าที่มี ที่ดีที่สุดคือแบ่งเก็บเ งิ นไว้ จะเป็นอสังหาฯ ทรั พ ย์สิ นก็ได้ ถูกโ ฉล ก ดี

ช่วงนี้๑วงขึ้นมีโชคหนุน ให้เร่งหาเ งิ นเข้ามา น้ำขึ้ นให้รีบตัก อนึ่ง เ งิ นสำคัญมากต่อชีวิต

แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่มีค่าในชีวิตนี้ ยังมีสิ่งสำคัญที่จับต้องไม่ได้ด้วยเช่นกัน.

ร าศีสิงห์

แ ม้ชาวร าศีสิงห์จะด วงเปล่งประกายด้านการเงิ นเอามาก ๆ ในช่วงนี้ แต่สิ่งที่ต้องระวังไม่แพ้กันก็คือการโดนหลอก

โดยเฉพาะจากคนใกล้ตัว อย่ าลืมว่าคนไว้ใจสุดท้ายร้ ายที่สุด ยิ่ งไว้ใจใครมาก ๆ

ยิ่ งต้องระวังว่าคนเหล่านี้จะทำให้ต้องเสี ยเ งิน เสี ยใจ โดนหลอกแบบรู้เค้าหลอก แต่ก็เต็มใจให้หลอกเสี ยด้วย

เพราะฉะนั้นถ้าไม่อย ากให้เ งินที่เข้ามากระเด็นหายไป ก็ต้องระวัง ๆ คนใกล้ตัวไว้เสี ยหน่อย

จะให้ด้วยเหตุผลอะไร ก็ขอให้คิดเยอะ ๆ ให้แต่พอดี ไม่เดือดร้อนตัวเอง

ส่วนเรื่องเงิ นที่บอกว่าดีเอามาก ๆ เป็นเรื่องจริ ง จะหยิบจับอะไร ก็สำเร็จได้โดยง่าย แถมมีโช คล าภเล็ก ๆ น้อย ๆ วิ่งเข้าหา

แบบไม่ทันตั้งตัวด้วย เรียกว่าอยู่ในเลเวลดีอันดั บต้น ๆ และเพราะเดิมที

 

ชาวร าศีสิงห์เป็นคนค่อนข้างหาเ งินเก่งอยู่แล้ว บวกกับโช คล าภและด วงที่ดีแบบเปล่งประกาย

ก็เลยทำให้ช่วงนี้ถือว่าเป็นไฮไลต์พอสมควรสำหรับชาวร าศีสิงห์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.