ดวงชะตาราศีสิงห์ เรื่องความรัก สุขภาพ โชคลาภ

ราศีสิ งห์

 

รา ศีเด่น มีดว งชะตาขอ ง ควา มเป็น ผู้นำสูง มาก สำห รับราศีนี้เรื่องเด่นในแต่ละดวงสามารถเช็คได้ที่นี่

ในแต่ละโชคชะตาจะมีทั้งเรื่องดี และเ รื่องร้ายผ่าน เข้ามามากมายบางอย่ างอาจ ทำให้ดีใจ แต่บางอย่างอาจจะต้องทำใจ

ปรับตัวให้ไ ด้แล้วชีวิ ต จะรุ่งเรือง

ความรัก

ในคนโสดคุณอาจจ ะต้องทำใจไปก่อนว่าระยะนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่คุณจะพบความรัก

หากไปแอบรักแอบชอบใคร อยู่ยังไม่มีโอกาสสมหวังมากนัก ต้องเนียน ๆ

คบกันเป็นเพื่อนไปก่อน นอกจากนี้หากว่าคุณชอบใครมานานแล้วยังไม่สมหวัง

ก็อาจจะเริ่มมีความรู้สึกอยากตัดใ จเกิดขึ้นด้วยสำหรับคนที่มีคู่รักแล้ว : คุ ณต้องระวังเ รื่องอารมณ์ของตัวคุณเองให้มาก

เพราะอาจจะหงุดหงิดง่า ยทำให้คนรักเบื่อหน่ายได้ ระยะเป็นช่วงเปราะบางในความสัมพันธ์

ต้องพยายาม อย่าผูกมัดห รือเรียกร้องจากคนรักมากนัก เ

นื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาทะเลาะกันได้

สุขภาพ

ระยะนี้ควรระวัง ความเครียดที่มากจนเกินไป

หรือโรคที่เกี่ยวกับศี รษะ เช่น ไมเกรน , ปวดหัว รวมถึงอุบีติเหตุเล็ก ๆ

น้อย ๆ เอาไว้ด้วย ในคนที่เจ็บ ป่วยหรือไม่สบายอยู่

จะมีอาการดีขึ้นกว่าเดิม โดยรวม ถือว่าแข็งแรงขึ้น มีแนวโน้มว่าจะหายดีในไม่ช้า

การงาน

คุณจะรู้สึกว่าระยะนี้งานขอ งคุณค่อนข้างจะล้นมื อ จนแทบไม่มีเ วลาพักผ่อน หรือในบาง คนอาจ จะรู้สึกว่าทำงานหนักเ กินค่าตอบแทนที่ได้รับ

นอกจากนั้นยังมีปัญหาหลา ยอย่างเข้ามาให้จั ดการจนปวดหัว ในการทำงานอาจจะไม่ค่อยราบรื่นมากนัก

 

แต่ถ้ามีการใช้เ ส้นสาย หรือใต้โต๊ะ ก็อาจช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นขึ้นได้(แต่ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าทำจะดีกว่า)

คนทำงานส่วน ตัวต้อ งร ะวังการมีปัญหากับหุ้นส่วน การโดนโกง โดนผิดสัญญา

รวมถึงอาจมีปัญหาด้ านเอกสารเกิ ดขึ้น หากมีการร่วมทุนทำการค้าร่วมกัน คุณควรตรวจสอบเอกสารให้ดี ๆ ด้วยเพราะจะเสียเปรียบในภายหลัง

โชคลาภ

ระยะนี้ดวงของ คุณจะมี โชค ลาภมาก เหมาะแก่การเสี่ยงด วงสักอย่าง

หากถามถึงก ารเสี่ยงกำลังขาขึ้น โอกาสชนะจากการเสี่ยงมีปร ะมาณ 80%

Leave a Reply

Your email address will not be published.