เช็กดวงราศีสิงห์ช่วงนี้ เด่นด้านความรัก โชคลาภเงินทอง ความรัก

ราศีสิ งห์

 

รา ศีเด่น มีดว งชะตาขอ ง ควา มเป็น ผู้นำสูงมาก สำห รับราศีนี้เรื่องเด่นในแต่ละดวงสามารถเช็คได้ที่นี่

ในแต่ละโชคชะตาจะมีทั้งเรื่องดี และเ รื่อง ร้า ยผ่าน เข้ามามาก มาย บางอ ย่างอาจทำให้ดีใจ แต่บางอย่างอาจจะต้องทำใจ

 

ปรับตัวให้ได้แล้วชีวิต จะรุ่งเรือง

การเงิน

คุณจะมีโชคล าภทางการเงินเข้ามา ซึ่งจะไ ด้มาจากความสามารถของตัวคุณเอง

หากในอดีตมีปัญหาการเงินที่ ทำให้วิตกกังวลอยู่ ก็จะถือว่า จะมีการคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

คุณจะมีโชคทางการเงินแบบไม่คิดไ ม่ฝัน อาจไม่มากมายนักแต่ก็พอใจในระดับหนึ่ง ในคนที่รอคอยข่าวด้านการเงินอยู่

จะได้ รับข่าวดี หรือหากมีคนเคยหยิบ ยืมเงินของคุณไปก็จะมีโอกาสได้คืนอีกด้วย สำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือทำธุรกิจของตัวเอง

จะเป็นจังห วะที่มีเงินเข้ามาในระบบค่อ น ข้างมาก หากเป็นพ่อ ค้าแม่ค้าก็ถือว่าขายดี

กำไรงาม หรือ ใครมีความคิดที่ อยากจะต่อยอดทำธุร กิจอื่น ๆ ก็มีโอกาสจะทำได้เช่นกัน

การงาน

อาจจ ะมีการเปลี่ยนแปลงการงานแ บบกะทันหัน

หรือมีข่าวเรื่องกา รงานเข้ามา รวมไปถึงอ าจมีปัญหาเก่า ๆ หรืองานเก่าที่ ทำเสร็จแล้วโดนรื้อให้เอากลับมาแก้ไขอีกครั้ง

ระยะนี้คุณควรอ่อนน้อมกับเจ้านา ย/ผู้ใหญ่ในที่ทำงานไว้ด้วย เพราะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่

นอกจา  กนั้นอาจหมายถึงมี เรื่องต้องตัด สินใจว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตการทำงานของตัวคุณเอง

แต่อย่างไร ก็ตามขอ ให้คุณรู้ไว้ว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ จะส่งผลกับอนาคตของตัวคุณเองด้วย

ซึ่งไม่สามาร ถบอกได้ว่าดีหรือร้าย แต่เป็นสิ่งที่คุณต้ องเผชิญกับมัน

คนทำงา นส่วนตัวอ าจมีความคิดที่อยากปรับปรุงธุรกิจที่ทำ อยู่ให้เข้าที่เข้าทางกว่าเดิม

 

สุขภาพ

คุณควรระวังโรคเกี่ยวกับระบบเลือดในร่างกาย

การดื่มน้ำเปล่าน้อยจนเกินไป มีการดื่มน้ำอัดลม, การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หรือดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ค่อยมีประโยชน์กับร่างกายมากจนเกินไป

นอกจากนั้นไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ อาจมีความรู้สึกว่านอนหลับยากกว่าปกติ

ในระยะนี้คุณอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องต่าง ๆ มากจนเกิดไปจนทำให้เกิดความเครียดสูง

ควรปล่อยว่างและหาเวลาดูแลสุขภาพจิตตัวเองบ้างเพราะอาจจะเป็นโรคเครียดได้ ในคนที่เจ็บป่วยอยู่ควรระวังการติดเชื้อ หรือการป่วยเรื้อรังไว้ด้วย

โชคลาภ

ในระยะนี้คุณมักจะมีโชค ลาภเนื่องมาจากตัวคุณเอง ห รือความสามารถของตัวคุณเองมากกว่า

เช่น โชคล าภ ทางการงาน เป็นต้น แต่หากเป็นโชคลาภที่ไ ด้มาแบบฟลุ๊ค ๆ เ

รื่องเงินนั้นจะ ยังไม่มี ในเรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นสามารถพอ ลุ้นได้บ้าง โอกาสในการเสี่ยง 50%

Leave a Reply

Your email address will not be published.