5 นักษัตรระวังจะมีเงินล้าน ต่อไปนี้ดวงรวยมาเเล้ว

5 ปีกุน

สำหรับชาวปีกุน ก่อนหน้ านี้ของท่ านนั้นเป็นช่วงขาลงอย่ างมาก ทั้งยังมีร ายจ่ าย

ที่มากกว่าร ายรับ ทั้งยังต้องเจออุปสร รคมากมายในช่วงนั้น ซึ่งบอกเลยว่าเป็นงานย ากจริง

แต่แล้วเมื่อเวลาผ่ านไปคุณนั้นก็ผ่ านมันมาได้อย่ างสบ าย และอีกไม่นานนี่เองคร้ า

ด วงของคุณนั้นกำลังจะหมดเคร าะห์ในเร็วนี้ค่ะ แถมยังได้รับข่ าวดีได้จับเงิ นล้านอีกด้วยคร้า สาธุ สาธุ

4 ปีมะเส็ง

สำหรับชาวปีมะเส็ง กับเ รื่ อ งก่อนหน้ านี้นั้นเป็นอะไรที่ฝืดเคืองอย่ างมาก

ทั้งยังต้องเจออุปสร รคมากมาย ทั้งเ รื่ อ งการงานที่ไ ม่สำเร็จแถมยังต้องมารับผิ ดชอบแทนผู้อื่น

โดยที่คุณนั้นไ ม่ทำมันเลย แต่เ รื่ อ งร้ า ยที่คุณเจอนั้นกำลังจะหมดไป

ค่ะ รออีกนิดนะคะ เพราะช่วงเดือนที่เหลือก่อนจะสิ้ นปีนี้คุณจะไดรับแต่สิ่งดี

เพื่อเข้ามาทดแทนในสิ่งที่คุณนั้นข า ดมาก่อน ทั้งยังได้ล าภก้อนโตด้วย มีเกณฑ์ว่า

กำลังจะได้รับโ ชคก้อนใ หญ่ และได้รับการอุปถัมจากญ าติผู้ใ หญ่ในเ รื่ อ งการงานของคุณด้วย

และเพื่อให้ด วงของคุณเปลี่ยนไปโดยเร็วก็อย ากให้ไปทำบุญทำทานที่วัดบ้ าง

3 ปีระกา

สำหรับชาวปีระกา เมื่อ 2-3 ปีก่อนนั้น ด วงของคุณนั้นไ ม่ก้าวหน้ าเอาเสี ยเลย

ทั้งเ รื่ อ งงานเ รื่ อ งเงินคุณก็ประสบแต่ปัญห าที่แก้ไ ม่ตกเสี ยเลย จuบ างครั้งคุณ

นั้นรู้สึกว่าท้อแท้เป็นอย่ างมาก จuไ ม่อย ากเดินต่อเลย

แต่ในเดือนที่เหลือของคุณนั้นกำลังจะกลายเป็นเ รื่ อ งดีอย่ างแน่นอน ถึ งกั บห นี้สิ นที่คุณมีนั้นคุณก็

สามารถใช้ห นี้สิ นกันจuหมด และยังมีธุรกิจของคุณที่ทำอยู่นั้นก็จะประสบความสำเร็จอย่ างมาก

จากที่เคยย้ำແย่อย่ างมาก ทุกอย่ างจะผ่ านไปในทางที่ดีที่สุดคร้า สาธุ สาธุ สาธุ

2 ปีชวด

สำหรับชาวปีชวด ในช่วงเวล าที่ผ่ านมานั้น บอกเลยว่าคุณเหนื่ อยมากเลยใช่

ไหม ทั้งเ รื่ อ งเงิ นที่ชักหน้ าไ ม่ถึงหลัง ไหนจะเ รื่ อ งการงานที่ไ ม่ประสบผลสำเร็จเลย

ทางด้านครอบครัวก็มีแต่ปัญห าไ ม่จบไ ม่สิ้น แต่หลังจากนี้เพียงคุณ

รออีกนิดเดียวคุณก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่ างแน่นอนคร้า ทั้งเ รื่ อ งการ

เงิ น โช คล าภคุณเตรียมรอรับได้เลยคร้า พร้อมกับเศร ษฐีหน้ าใ หม่

หลังจากนี้นั้นก็มั่นทำบุญทำทานปล่อยสั ตว์บ้ าง ชีวิตก็จะดีขึ้นอย่ างเร็วเลยจร้า

1 ปีฉลู

สำหรับชาวปีฉลู ที่ผ่ านมานั้นบอกเลยว่าไ ม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมคะ

ไ ม่ว่าหยิบจับอะไรคุณก็เหนื่ อยไปหมด เพราะคุณจะไ ม่ประสบความสำเร็จอะไรเลย ในช่วง

นั้นบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตกต่ำอย่ างมากในตอนนั้น แต่หลังจากนี้เวลาที่เหลือ

ก่อนจะสิ้ นปี รับรองเลยว่าคุณต้องได้รับข่าวดีอย่ างแน่นอนคร้า

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.