หลวงพ่ อปู่ให้โชค ราศีสิงห์ สิ่งดี ๆ เหล่า นี้จะเข้าม า

 

จันทร์

เป็นคนที่วาสนาดี จึงทำให้ชีวิตสุขสบาย มียศมีตำแหน่งทั้งนั้น ร่ำรวย ฐานะดี

เตรียมรับกับโชคดี มีเงินทองเพิ่มขึ้นด้วย จะมีโชคลาภใหญ่อย่างแน่นอน

แม้ว่าจะตกทุกข์เพียงใด ชีวิตปัญหาเยอะแต่ก็ ยังคงยืนหยัดอยู่ได้แบบสบาย ๆ

ถ้าทำ ราชการหรือค้าขาย ก็จะมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ท่านจะ ได้รับความเดือดร้อน จะได้ รับความร้อนใจต่าง ซึ่งจ ะมีผู้ทำให้แก่ท่าน

และจะได้รับความทุกข์ย ากลำบาก ทำให้ท่านต้องเสีย ทรัพย์สินเงิ นทองอยู่เสมอ

พุธ

ท่านจะได้ใช้ชี วิตอย่างร่มเย็นเป็นสุข จะมีแต่คว ามสุขกายสบายใจ จะได้

ทำบุญกุศลในศา สนา ปรารถนาสิ่งใดจะได้สมดั่งหวังทุกประการ

จะมีโช คลาภเงินทองมากมาย จะ มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุน

มีความเป็นผู้นำไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ

คุณเป็นคนที่กล้าแสดงออกมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ผู้อื่นมักตอบแทนคุณเสมอ

และความดีของคุณทำให้คุณเอาชนะความยากลำบากในชีวิตได้เป็นอย่างดี

ในช่วงสัปดาห์หน้าคุณจะมีโชคใหญ่ชีวิตจะราบรื่นบุญที่ทำมาจะเริ่มส่งผลต่างชาตินี้

จะมีแต่โชคดีเข้ามาในชีวิต

ศุกร์

ถ้าทำ ราชการหรือค้าขาย ก็จะมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ท่านจะ ได้รับความเดือดร้อน จะได้ รับความร้อนใจต่าง ซึ่งจ ะมีผู้ทำให้แก่ท่าน

และจะได้รับความทุกข์ย ากลำบาก ทำให้ท่านต้องเสีย ทรัพย์สินเงิ นทองอยู่เสมอ

ท่านจะได้รับ แต่ความสุขสบาย มีความเจริญ ก้าวหน้าในกิจการทุ กอย่าง ท่านจะมีโชคลาภ ได้เงินทอง

จะมีผู้อุปถัมภ์อย่างดียิ่ง พวกศัตรูที่ คิดร้ า ยจะแพ้ภัยตัวเอง

อาทิตย์

เป็นช่วงเวลาที่คุณจะประสบความสำเร็จและมีโชคมากที่สุดภายในปีนี้

โดยเฉพาะโชคจากตัวเลขมีโอกาสได้จับเงินแสนหรือเงินล้านโชคดีได้จะได้รับจากคนรอบข้างคนใกล้ตัว

หมั่นทำบุญเพราะคุณจะมีโชคจากวัดวาอารามต่างๆการงานความรักราบรื่น

คุณเป็นคนที่ชีวิตผ่านความยากลำบากมามากหลังจากนี้จะผ่านพ้นไปด้วยดี

ด้วยการตั้งใจทำสิ่งต่างๆด้วยความมุ่งมั่นคุณเป็นคนมีความพยายามมาโดยตลอด

การสวดมนต์ภาวนาทำให้จิตใจผ่องใสจะช่วยสร้างบุญทำให้คุณเจอกับเรื่องราวดีๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.