เช็คดวงราศีสิงห์ โชคลาภ เงินทอง สุขภาพ ความรัก

ราศีสิงห์

ราศีเด่น มีดวงชะตาขอ ง ความเป็น ผู้นำสูงมาก สำหรับราศีนี้เรื่องเด่นในแต่ละดวงสามารถเช็คได้ที่นี่

ในแต่ละโชคชะตาจะมีทั้งเรื่องดี และเรื่องร้ายผ่านเข้ามามากมาย บางอย่างอาจทำให้ดีใจ แต่บางอย่างอาจจะต้องทำใจ

ปรับตัวให้ได้แล้วชีวิต จะรุ่งเรือง

ดวงความรักราศีสิงห์

ด้วยอิทธิพลด าวมฤต ยูส่งผลให้ชาวราศีสิง ห์ จิกมีความหงุดหงิด ใจร้อนง่ายในช่วงนี้ อาจทำให้พบเหตุการณ์ขัดแย้งกับคนรัก

แ  ละนำพาไปสู่การเลิกราห ย่า ร้างหรือเลิ กรากันในที่สุดได้  ทางที่ดีควรใจเย็น คุยกันเมื่ ออ ารมณ์เย็นจะดีกว่า จะช่วยให้รักยืนยาวขึ้นได้

หรือบางท่านส ถานการ ณ์ความ รักในช่วงนี้ จะค่อนข้างผ่อนคลาย สบาย  ๆ

ไม่มีอะไรที่ทำให้คุณ วิตกกังวลมากนั ก ในกรณีที่คุ ยั งโสดอาจจะเป็นช่วง เวลาที่ดว งชะตา ด้านความรัก ยังไม่โดดเด่น

ไม่ค่อยมีอะ ไรตื่นเต้นหวือ หวา ห ากแอบชอบใครอ ยู่ยั งต้องลุ้นกันต่อไป เพราะโอกาสสมหวังยังมีไม่มากนัก

 

 

ดวงโชคลาภราศีสิงห

คุณมีแนวโน้มจะมีความเครี ยดในเรื่องการเงินอยู่บ้าง แต่ว่าก็ไม่ถึงกับมากมายอะไรนัก

ด้วยความที่ ไ พ่ใบนี้บ่งบอกถึงสถานก   า รณ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ไ ด้ ดังนั้นเรื่องก ารเงินก็เช่นกัน

รายรับและร  ายจ่ายของคุณนั้นจะไม่ค่อยมี ความบาลานซ์กันเท่าไรนัก ทำให้ระยะนี้การเงินอาจจะตึงเป็นพัก ๆ คุณอาจจะรู้สึกว่ าคุ ณไม่ได้ใช้ของฟุ่มเฟือยหรือซื้อของที่มี ราคาแพงเกิน ตัวก็จริง อยู่

แต่ตัวคุณ เองก็มีการใช้เงิน แบบไม่ค่อยเ ป็นระบบ  เรียกว่าใช้จ่ายตา มใจตัวเองก็ได้ เช่นกัน อ ยากได้อ ะไรก็ซื้อโดยไม่ลังเล ซึ่งทำให้การเก็บเงินของคุณเป็นเรื่องค่อนข้างยาก

เป็  นช่วงเวลา  ที่ไม่มี เงินเก็ บ หรือเก็บเงินไม่ค่อย ได้เลย นอกจากนั้นคุณ มักจะชอบเสี่ยง ทำ  ให้อาจจะสนใจการเล่น หุ้น  ห รือการเล่นการพ นันได้ด้วยเช่นกั น

 

ดวงสุขภาพราศีสิงห์

โดยรวมแล้ว สุ ขภาพของคุณในระ ยะนี้ถือว่าแข็งแรงพอสมควร แต่ต้องระวั งการตากแดดตากลมมาก จนเกินไป

หรืออาจ มีการเดิ นทาง ไปต่างที่ต่า งถิ่นบ่อยทำให้ไม่สบายได้เหมือนกัน สำห รั บค นที่เจ็บป่ วยอยู่จะมีอาการดีขึ้น เล็กน้อย  แต่ยังต้อ งระวังไว้อยู่ เพราะอาจกลับ  มาเจ็บป่วยได้อีก

ต้อ งระ วังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบเ ลือด และต่อมต่าง ๆ ใน ร่างกายไว้ด้วย

รวมไป ถึงความเค รียดจากการทำงา นหนัก หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ ใน ผู้หญิงควรระวังโรคเกี่ยวกับประจำเดือน

ในกรณี ที่เจ็บไข้ไม่ สบายอยู่ควรดูแลสุขภาพให้มาก  ๆ ในระยะนี้ เพราะร่างก ายยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่

Leave a Reply

Your email address will not be published.