5 วันนี้ จะถูกรางวัลที่ 1

ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่เสี่ย งโช คแล้วจะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ ต้องบอกเลยว่า มีหลายคนที่มีดว งชะตาถูกรางวัลแต่ไม่รู้ตัว

ทำให้ไม่ไมีโอกาสไปเสี่ย งโช คแบบคนอื่นเขา วันนี้เรามีคำทำนาย ดีๆมาฝากกัน สำหรับ 5 วันนี้ จะถูกรางวัลที่ 1

 

จันทร์

เป็นคนที่วาสนาดี จึงทำให้ชีวิตสุขสบาย มียศมีตำแหน่งทั้งนั้น ร่ำรวย ฐานะดี

เตรียมรับกับโชคดี มีเงินทองเพิ่มขึ้นด้วย จะมีโชคลาภใหญ่อย่างแน่นอน

แม้ว่าจะตกทุกข์เพียงใด ชีวิตปัญหาเยอะแต่ก็ ยังคงยืนหยัดอยู่ได้แบบสบาย ๆ

มีความเป็นผู้นำไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ

คุณเป็นคนที่กล้าแสดงออกมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ผู้อื่นมักตอบแทนคุณเสมอ

และความดีของคุณทำให้คุณเอาชนะความยากลำบากในชีวิตได้เป็นอย่างดี

ในช่วงสัปดาห์หน้าคุณจะมีโชคใหญ่ชีวิตจะราบรื่นบุญที่ทำมาจะเริ่มส่งผลต่างชาตินี้

จะมีแต่โชคดีเข้ามาในชีวิต

พุธ

ท่านจะได้ใช้ชี วิตอย่างร่มเย็นเป็นสุข จะมีแต่คว ามสุขกายสบายใจ จะได้

ทำบุญกุศลในศา สนา ปรารถนาสิ่งใดจะได้สมดั่งหวังทุกประการ

จะมีโช คลาภเงินทองมากมาย จะ มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุน

ถ้าทำ ราชการหรือค้าขาย ก็จะมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ท่านจะ ได้รับความเดือดร้อน จะได้ รับความร้อนใจต่าง ซึ่งจ ะมีผู้ทำให้แก่ท่าน

และจะได้รับความทุกข์ย ากลำบาก ทำให้ท่านต้องเสีย ทรัพย์สินเงิ นทองอยู่เสมอ

ท่านจะได้รับ แต่ความสุขสบาย มีความเจริญ ก้าวหน้าในกิจการทุ กอย่าง ท่านจะมีโชคลาภ ได้เงินทอง

จะมีผู้อุปถัมภ์อย่างดียิ่ง พวกศัตรูที่ คิดร้ า ยจะแพ้ภัยตัวเอง

พฤหัส

เป็นช่วงเวลาที่คุณจะประสบความสำเร็จและมีโชคมากที่สุดภายในปีนี้

โดยเฉพาะโชคจากตัวเลขมีโอกาสได้จับเงินแสนหรือเงินล้านโชคดีได้จะได้รับจากคนรอบข้างคนใกล้ตัว

หมั่นทำบุญเพราะคุณจะมีโชคจากวัดวาอารามต่างๆการงานความรักราบรื่น

คุณเป็นคนที่ชีวิตผ่านความยากลำบากมามากหลังจากนี้จะผ่านพ้นไปด้วยดี

ด้วยการตั้งใจทำสิ่งต่างๆด้วยความมุ่งมั่นคุณเป็นคนมีความพยายามมาโดยตลอด

การสวดมนต์ภาวนาทำให้จิตใจผ่องใสจะช่วยสร้างบุญทำให้คุณเจอกับเรื่องราวดีๆ

หลังจากนี้มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ขอให้อดทนจะผ่านพ้นเรื่องราวร้ายๆไปแล้ว

ช่วงนี้อาจเจอคนใกล้ตัวยืมเงินแล้วไม่ได้คืนการเงินยังต้องมีการเจรจาต่อรอง

ต้องใช้ความสามารถในการต่อรองถึงจะได้รับเงินในช่วงสัปดาห์หน้าจะมีโชคเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว

ศุกร์

ในปีนั้น ถ้าเป็น โสดจะได้พบเนื้อคู่ ชะตาชีวิตขอ งท่านจะได้พบแต่คว ามสุข เจริญก้าวหน้า กิจการที่ทำจะได้ผลประโยชน์แก่ท่านเ ป็นที่พึงใจ

จ ะสมความปรารถ นาทุกประการ จะได้สัตว์ 4 เท้า 2 เท้า ถ้าค้าขายจะร่ำร วย

ท่านจะได้รับควา มร้อนอกร้อนใจ จะเป็น ถ้อยความผู้อื่นที่ทำให้ ท่านได้รับความร้อนใจอยู่เสมอ ทำให้ท่านต้องเสียทรัพย์สินเงินทอง

จะเกิດเป็นปากเสียงกับเพื่อนบ้าน จะพบกับควา มวุ่นวายอย่างไม่รู้จบ และจะเ กิดเจ็ບป่ ว ยขึ้นแก่ท่าน

ท่านจะได้ประสบโชคลาภ มั่ง มีด้วยทรัพย์สินเงินทอง พร้อมด้ วยลาภยศมิตรสหาย

จ ะมีผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์เป็นอย่างดี ชะตาชีวิตของท่านใ นปีนี้ จะมีแต่ความ สุขความเจริญสบายใจ

ท่านจะมีความสุขพ อประมาณ การเงินการทองพอมีใช้มีจ่ าย จะทำอะไรจงคิดให้ร อบคอบเสียก่อน

มิฉะนั้นจะเกิດผลผิดพลาดขึ้นได้ แ ละจะทำให้เดื อดร้อนใจ

อิาทิตย์

 

จัดว่าชะตาตก อยู่ในฐานะมิสู้ดี จงมี ความs ะวั งในญาติพี่น้อง จะนำความเดือดร้อนใจมาให้ คนรักมักจะเอาใจออกห่าง ให้s ะวั งอันตราย

เร่งจำศี ลภาวนา จงทำบุญกุศลสะเดาะเคราะห์ อย่าเดินทางไกล จะได้รับโทษทัณฑ์อาญา

ในปีนั้น จะพบ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูแก่ท่าน ให้ยศศักดิ์ ท่านจะมีความสุขเจริญก้าวหน้า

จะมีโชคลาภมาสู่ท่าน เป็นที่พึงใจยิ่ง โพยภัยมิได้มีมาพ้องพา นเลย

ท่า นจะได้พบผู้เฒ่าเจ้านายที่มีความค้ำชูให้ท่านได้พบกับความสุขความเจริญ คำพูดของท่านจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแก่คนทั้งหลาย

จะไปแห่งใดมีแต่ค นรักใคร่ จะ มีผู้นำโชคลาภมาให้แต่ไม่มากนัก ท่านจะต้องเหนื่อยกายและใจบ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published.